Klasse 2 b – Nina Meyer-Truelsen (Foto Ute Koschinski)